• Slide title 1
  • Slide title 2
  • Slide title 3

Voorbeelden uit de praktijk

In een tijdelijke damwandkuip is een folieconstructie geplaatst die aan de klembalk op diepte is aangebracht door middel van een instortprofiel. Na verwijdering van de damwandkuip is een…

Het uitvoeren van het grondwerk en het aanbrengen van folieconstructies in den natte ten behoeve van het creëren van een droge bouwput. Voor het realiseren van twee onderdoorgangen op het project…

Het creëren van een droge bouwput middels het aanbrengen van een folieconstructie onder de zuidelijke toerit Roertunnel A73. In een tijdelijke damwandkuip is een folieconstructie geplaatst die aan de…

In opdracht van DCN Diving BV heeft Van Werven Projecten BV het natte grondwerk uitgevoerd van een nieuw aangelegde ondergrondse nabezinktank op de RWZI in Retie (België). Een project wat zich…

In opdracht van BAM Civiel heeft Van Werven Projecten BV de bouwkuip ontgraven inclusief bijkomend duikwerk en storten van onderwaterbeton t.b.v. de bouw van een verbindingstunnel tussen het bestaande…

In opdracht van BAM Infra voert Van Werven Projecten BV al het voorkomende grondwerk uit op de reconstructie van de Klaprozenweg in Amsterdam Noord. Van traditioneel wegenbouwwerk t/m een aantal…

Dit innovatieve project betrof een ontgraving van ca. 800 meter lang, 230 meter breed en ruim 24 meter diep. Het is hiermee nog altijd de grootste bouwkuip ter wereld waarin een folie in den natte is…

Om de bouwkuip versneld aan te leggen zodat de N248 niet onnodig lang gesloten hoefde te blijven, heeft Genap een gecacheerde folieconstructie (voorzien van beschermvlies) afgezonken binnen…

Genap heeft voor het project Peelo Zuid conform het bestek een folieconstructie aangebracht in den natte. Om de folieconstructie aan te kunnen brengen zijn de damwandkassen afgeschermd met een…

Om extra parkeergelegenheid te creëren en om bestaande parkeerplaatsen in de wijk op te offeren om zo de openbare ruimte beter in te richten, is er gekozen voor het aanleggen van een ondergrondse…

Om genoeg ruimte te creëren voor het aanleggen van een rijbaan t.b.v. het busverkeer moest de bestaande onderdoorgang in de Doornboslaan verlengd worden. In de toeritten van deze onderdoorgang is in…

In opdracht van Heijmans Civiel heeft Van Werven Projecten BV in de moten 1 t/m 4 van het project verdiepte ligging Drachtsterweg te Leeuwarden een grindlaag aangebracht van 30 cm dik met een…

Op de locatie in Born van de Combinatie Grensmaas heeft Van Werven Projecten BV een bouwkuip ontgraven en klaargemaakt voor de stort van onderwaterbeton onder een helling van 30 graden. De bouwkuip…

In opdracht van BAM Civiel heeft Van Werven Projecten BV al het grondwerk, duikwerk en aanbrengen van onderwaterbeton uitgevoerd betreffende de aanleg van de fietsparkeergarage op het Gustav…

Onder de nieuwbouw van Hoog Catharijne in Utrecht is een 3 verdiepingen tellende parkeergarage aangelegd waar Van Werven Projecten BV in opdracht van BAM Civiel het grondwerk heeft uitgevoerd i.c.m.…